Kunnallistekniikan rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen Tuulissuontiellä

Päiväys: 16.02.2020

Tuulissuontien kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan viikolla 8 Vakiotien ja Luolakalliontien välisellä alueella.

Liikenne ohjataan työmaan ohi Vakiotien kautta. Vakiotien ja Luolakalliontien välisille tonteille järjestetään kulkuyhteydet työn ajan.