Maksut

JÄSEN- JA HARJOITUSMAKSUT 2020

Yhdistyksen jäsenistö on päättänyt syyskokouksessa jäsen- ja harjoitusmaksuista seuraavasti:

  • Kaikki harrastajat maksavat jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa aina kuluvan kalenterivuoden loppuun.
  • Marras-joulukuussa maksettu jäsenmaksu kattaa myös seuraavan vuoden jäsenmaksun.
  • Nuorisojäsenmaksun voi maksaa kuluvana kalenterivuonna korkeintaan 16 vuotta täyttävä henkilö
  • Ainaisjäsenmaksu on 10 x varsinaisen jäsenen maksu
  • Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso, sisarus tai lapsi.

 

Maksut 2020:

  • Varsinainen jäsen 30 €
  • Perhejäsen 20 €
  • Nuorisojäsen 20 €
  • Ainaisjäsen 300 €
  • Liittymismaksu 25 €


Harjoitusmaksut

Pienryhmissä harjoittelevan jäsenen harjoitusmaksu on ryhmäpaikkakohtainen, ensimmäisestä ryhmäpaikasta maksetaan kevätkaudella 2020 160 € ja syyskaudella 2020 160 €. Saman ohjaajan toisen koiran maksu on 130 € kaudessa. Kevätkauden maksut maksetaan tammikuussa ja syyskauden maksut kesällä.

Harjoitusmaksu oikeuttaa pienryhmissä käyvän harrastajan käyttämään harjoittelutiloja myös itsenäiseen treenaukseen niiden ollessa vapaana (ns. oma harjoittelu). Harjoitusmaksun maksaneiden ei myöskään tarvitse maksaa erikseen mahdollisesti järjestettävistä lauantai/yleisvuorokoulutuksista.

Harjoitusmaksun voi maksaa suoraan tilille (laskussa viite) tai Smartum Liikunta- ja Kulttuuriseteleillä, Tyky-Kuntoseteleillä, SmartumSaldolla tai e-passilla tai Edenred seteleillä tai mobiilimaksulla. Maksettaessa verkkomaksulla kuittikopio toimitetaan jäsensihteerille ja rahastonhoitajalle. Seteleillä maksettaessa lähetetään viesti jäsensihteerille (jasensiht@atturku.net) sekä  rahastonhoitajalle (rahastonhoitaja@atturku.net) ja sovitaan setelien toimitustapa.

Kesken vuotta aloittavien harjoitusmaksut

Kesken harjoituskauden treeniryhmään liittyviltä peritään harjoitusmaksua 30 €/kk (saman ohjaajan toinen koira jne. 25 €/kk). Laskutus tehdään kertalaskutuksena harjoituskauden loppuun asti alkaen siitä kalenterikuukaudesta, jona harjoittelu treeniryhmässä aloitetaan.

Harjoitusmaksut, ellei henkilöllä ole ryhmäpaikkaa

Jäsenen, jolla ei ole ryhmäpaikkaa eikä oikeutta omaan avaimeen, on treenitilojen käytöstä maksettava kertamaksu 10 €/kerta. Kertamaksu 15 €/kerta maksetaan silloin, jos avaimen lunastanut ATT:n jäsen tuo ei-jäseniä harjoittelemaan kanssaan. Maksu suoritetaan joko hallilla olevaan lippaaseen (merkkaa vihkoon maksun tiedot) tai ATT-areena Oy:n tilille FI54 5711 6120 1169 48 (laita viestikohtaan päivämäärä ja mitä maksu koskee). 

Mikäli jäsen, jolla ei ole ryhmäpaikkaa harjoittelee treenitiloissamme säännöllisesti, voi hän kertamaksun (10 €) sijasta maksaa harjoitusmaksua 25 €/kk. Laskutus tehdään kertalaskutuksena harjoituskauden loppuun asti alkaen siitä kalenterikuukaudesta, jona harjoittelu aloitetaan. Täyden kauden maksu ilman ryhmäpaikkaa harjoittelevalta jäseneltä on 130 €. Avaimen lunastusta koskevia sääntöjä sovelletaan myös ryhmiin kuulumattomiin, pelkkä harjoitusmaksun maksaminen ei oikeuta avaimen lunastamiseen. Ryhmäpaikatta harjoitteleva huolehtii itse hallitiloihin pääsystä esim. treenaamalla yhdessä avaimen omaavan jäsenen kanssa, jollei hänellä ole omaa avainta.

Avaimen lunastus

Harjoittelutilojen avaimen omaa harjoittelua varten voi lunastaa noin puolen vuoden (yhden kauden) ryhmäharjoittelun jälkeen. Avaimen lunastukseen tarvitaan oman ryhmäkouluttajan suositus. Avainvastaavana toimii Annina Ekman (info@att-areena.com). Avaimen hinta on 15 € + ohjelmointimaksu 10 € eli yht. 25 €. Avaimen hallussapito edellyttää harjoitusmaksun maksamista. Avainta haetaan omalla lomakkeellaan: AVAINHAKEMUS

Jos harjoitusmaksu myöhästyy yli 14 päivää eräpäivästä, jäsenen halliavain mitätöidään.

Harjoittelutiloja ylläpidetään yhteisillä varoillamme, joten jokaisen jäsenen etu on pitää huolta siitä, että kaikki harjoittelutiloja käyttävät maksavat asiallista korvausta harjoittelustaan.

Harjoitusmaksupalautus/- vapautus

Hallitus voi myöntää harjoitusmaksupalautusta mikäli koira pennutetaan tai koira/ohjaaja on pitkään sairaana tms. Sairaustapauksissa lääkärintodistus on liitettävä anomukseen tai toimitettava tarvittaessa.

Vain ilmoittamalla tauosta sen alkaessa omalle kouluttajalle, jäsensihteerille sekä ryhmävastaavalle, on oikeutettu maksupalautukseen. Maksupalautus maksetaan vain täysistä kuukausista, jolloin ei ole osallistunut treeneihin. Palautus myönnetään anomuksen perusteella jälkikäteen.

Palautusta anotaan omalla lomakkeellaan Linkki lomakkeeseen. Maksupalautus on anottava kevätkaudelta kesäkuun loppuun ja syyskaudelta joulukuun loppuun mennessä.